Random VSTi
(5 plug-ins)
Mycrosynth free VST Single osc synth
Single osc synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  
REDIUM free VST Phase modulation synth
Phase modulation synth
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Imago B free VST Rhythmic FM synth
Rhythmic FM synth
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  
PULS free VST Monophonic pulse wave synth
Monophonic pulse wave synth
3.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Alien Space Weaver Pro free VST Atmospheric soundscapes
Atmospheric soundscapes
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST