AlgoMusic
(3 plug-ins)
Arpy free VST Analog synth
Analog synth
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

PhadiZ free VST Phase distortion synth
Phase distortion synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

StringSynth free VST String synth
String synth
4.2 / 5
Developed by
Win32 
VST