Random VSTi
(5 plug-ins)
San free VST Analog / FM / phase distortion
Analog / FM / phase distortion
4.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Retro Boy free VST Chiptune synth
Chiptune synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  
MEDDLE free VST Waveform synth
Waveform synth
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Micro Organ free VST Organ
Organ
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  
K1 free VST Analog synth
Analog synth
4.1 / 5
Developed by
Win32 
VST